Αγγλικά για επαγγελματίες

Αγγλικά για επαγγελματίες

Εξειδίκευση και διδασκαλία ορολογίας σε διαφορετικά επαγγελματικά πεδία από τουρισμό και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μέχρι οδηγούς ταξί και μαγειρική.

Συγκεκριμένη διδασκαλία σε όλες τις παρακάτω επαγγελματικές ειδικότητες: