Αγγλικά

Αγγλικά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ IELTS, TOEFL
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.

Σε μία παγκόσμια κοινωνία οι πόρτες της εκπαίδευσης και οι επιλογές έχουν ανοίξει διάπλατα στους νέους. Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας έχουν ανεβάσει τον πήχη ψηλά με αποτέλεσμα γονείς και νέοι να αναζητούν εναγωνίως το καλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα που θα τους δώσει τα εχέγγυα για ένα μέλλον με προοπτική. Τα Βρετανικά και Αμερικάνικα πανεπιστήμια προσφέρουν στους νέους εκείνο το όραμα για μία επιτυχημένη μελλοντική πορεία στον εργασιακό χώρο. Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για κάποιον που επιθυμεί να σπουδάσει στη Μ. Βρετανία και Αμερική. Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε ένα από τα βρετανικά ή Αμερικάνικα πανεπιστήμια είναι η πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας μέσω των πιστοποιητικών IELTS & TOEFL.

Οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας IELTS & TOEFL είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας απόφοιτος λυκείου που επιθυμεί να σπουδάσει στην Μ. Βρετανία και Αμερική. Τα συγκεκριμένα τεστ πιστοποιούν την επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας και το βαθμό ικανότητας που ένας υποψήφιος σπουδαστής πρέπει να έχει. Η έναρξη προετοιμασίας για την πιστοποίηση μπορεί να ξεκινήσει από την Γ’ Λυκείου ώστε ο υποψήφιος να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των τεστ πιστοποίησης, ειδικά στις περιπτώσεις που το επίπεδο της Αγγλικής του υποψηφίου είναι κατώτερου του επίπεδου First Certificate (Lower). Η προετοιμασία για την πιστοποίηση ικανότητας της Αγγλικής γλώσσας είναι εξειδικευμένη και αφορά τη μορφή (format) και προσέγγισης των συγκεκριμένων Tests.

Ο υποψήφιος σπουδαστής θα έχει την δυνατότητα για μία πλήρη και εξειδικευμένη προετοιμασία βελτίωσης των ικανοτήτων της αγγλικής αλλά και εισαγωγής στην ορολογία των μαθημάτων της ειδικότητας ή του τμήματος σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει. Η απόφαση για σπουδές στην Μ. Βρετανία και Αμερική συχνά λαμβάνεται πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει πάντα ο χρόνος για μία πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία χωρίς την πίεση του χρόνου.

Η προοπτική για σπουδές Α’ πτυχίου, μεταπτυχιακές στην Μ. Βρετανία και Αμερική είναι ανοιχτή μέσα από την απόκτηση πτυχίων πιστοποίησης IELTS & TOEFL.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ IELTS 2012-2019 (Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας Αγγλικών)

Δραγόλιας Αντώνης 8,5
Γεωργιάδου Λίνα 7,5
Μανδρινού Ευαγγελία
Ουζουνόπουλος Αλέξανδρος 7,5
Παπαντώνη Ολυμπία 7,5
Κυριακίδου Λουκία 7,0
Μπακόλα Αντιγόνη 7,0
Βασιλειάδης Αλέξανδρος 7.5
Κουταλοπούλου Αναστασία 7.0
Παπαφλωράτος Δημήτριος 6.5
Χρηστάκη Αγάπη 6.5
Βασιλειάδης Αλέξανδρος 7.5
Δραγόλιας Αντώνης 7.0
Καραποστόλη Ζωή 7.0
Χρηστάκη Αγάπη 6.5 

  • Τμήματα Lower – Advanced – Proficiency (Cambridge – Michigan)
  • Προετοιμασία για Αγγλική Φιλολογία (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
  • Εισαγωγικές εξετάσεις “ANATOLIA"
  • Τμήματα για ενήλικες - επαγγελματίες .. (Beginners, Intermediate, Advanced)
  • TOEIC (πιστοποίηση γλώσσας για ΑΣΕΠ)
  • Κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας Επίπεδο B2, C1
  • Business Certificates (Preliminary, Vantage, Higher
  • Τμήμα Pre-junior Αγγλικών από 4 ετών.